Algemene voorwaarden

 
  1. Onze facturen voor online bestellingen zijn op voorhand betaalbaar, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.  Zodra de betaling ontvangen worden de goederen verstuurd.
  2. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting aangetekend, binnen de acht dagen na verzending van de factuur.  Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk bevoegd.  Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.
  3. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% op het totaal gefactureerd bedrag.  Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden vermeerderd met 15% met een minimum van €62 (2500 BEF) als schadevergoeding voor extra administratie- en recuperatiekosten.
  4. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen teruggevorderd worden.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »